Şufa (Önalım) Hakkı

  Yasal Önalım ( Şufa) Hakkı Nedir? Paylı mülkiyete tabi taşınmazlarda, paydaşlar paylarını her ne kadar istedikleri kişiye satma hakkına sahip olsalar da payın, paydaşlar dışında...

BELEDİYELERE HACİZ YASAĞINI ANAYASA MAHKEMESİ İPTAL ETTİ

BELEDİYELERE HACİZ YASAĞINI ANAYASA MAHKEMESİ  İPTAL ETTİ 07.09.2016 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren, 6745 sayılı Kanun'un 35. maddesi ile 2942 sayılı Kamulaştırma Kanun’a Geçici 12....

KAMULAŞTIRMA / İSTİMLAK DAVALARI

Kamulaştırma kavramı ne anlama gelir? Kamulaştırma, idarenin, kamu hizmeti için gerekli olan özel mülkiyete tabi taşınmazları veya taşınmaza bağlı ayni hakları, Kamulaştırma Kanunu ile düzenlenen...

BALKON KAPATMANIN CEZASI

Balkon kapama başlı başına inşai bir faaliyet olup; 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve 3194 sayılı İmar Kanunu açısından balkon kapatmayı...

KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA DAVALARI

İdare Neden Fiili Elatma Yolunu Tercih Eder ? İdare kamu hizmeti için gerekli olan özel mülkiyete tabi taşınmazları, Kamulaştırma Kanunu ile düzenlenen usulleri takip ederek,...

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE KENTSEL DÖNÜŞÜM HUKUKU

Türkiye'de 1950'1i yıllardan itibaren, kırsal alanlardan kentlere göç nedeni ile oluşan nüfus yoğunluğuna bağlı olarak; çarpık yapılaşma ve gecekondulaşma ortaya çıkmıştır. Kentsel dönüşüm, uygulanma...

Okuyun !