FAALİYET ALANLARIMIZ

 • Gayrimenkul Hukuku
 • Kamulaştırma (İstimlak) Davaları
 • Kamulaştırmasız Elatma Davaları
 • Müdahalenin Meni ve Ecrimisil Davaları
 • İzale-i Şuyu Davaları
 • Belediye Hukuku
 • İmar Hukuku
 • Tapu İptal ve Tescil Davaları
 • Kira Hukuku
 • Miras Davaları
 • İdare Hukuku
 • Tapu Tahsis Belgeleri Davaları
 • İmar Affı
 • Kentsel Dönüşüm Hukuku
 • Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri
 • 2 B Davaları
 • Kadastro davaları
 • İş Hukuku
 • İcra Hukuku