Ana SayfaKVKK Aydınlatma Metni

KVKK Aydınlatma Metni

Kişisel verilerinizi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak saklıyoruz. Bu aydınlatma metni KVKK’nın 10. maddesi uyarınca hazırlanmıştır.

Veri Sorumlusu

Veri Sorumlusu sıfatıyla Av. SERHAT ŞAHİN kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği üzere, KVKK’ya uygun olarak saklamakta ve işlemektedir.

Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Yargı ve sair kamu kurum ve kuruluşları tarafından talep olması halinde bilgi verme yükümlülüğümüzün yerine getirilmesi vb. amaçlarla, onayınıza istinaden adınız, soyadınız, telefon numaranız ve mail adresiniz ve varsa diğer bildirdiğiniz kişisel verileriniz KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenecektir.

İşlenen Kişisel Verilerin Aktarılması

Yargı ve sair kamu kurum ve kuruluşları tarafından talep olması halinde, KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

Kişisel verileriniz, amaca uygun süre boyunca saklanmakta ve bu sürenin sonunda kişisel verileriniz silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

Kişisel Veri Toplama Şekli ve Hukuki Nedeni

Kişisel verileriniz bu internet sitemizde bulunan iletişim formları, mail adresimize gönderdiğiniz mailler, telefonlarımıza gönderilen SMS ve sair mesajlar yoluyla elde edilmekte olup; kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki dayanağı, KVKK’nın 5/1. maddesi uyarınca açık rızadır.

Kişisel Veri Sahibinin KVKK’nın 11. Maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri, kendisiyle ilgili;

  • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse, veriye ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve verilerin amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Kişisel verilerin aktarıldığı 3. kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin yanlış veya eksik işlenmesi durumunda, bu verilerin düzeltilmesini ve düzeltmenin kişisel verilerin aktarıldığı 3. kişilere bildirilmesini talep etme
  • Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması durumunda, kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu durumun kişisel verilerin aktarıldığı 3. kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin, analiz edilmesi suretiyle, veri sahibi aleyhine bir durumun oluşmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi durumunda, veri sahibinin zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahiptir.

Kişisel Veri İşlenme İzini ve Bu İznin İptali

Kişisel verilerimin; veri sorumlusu tarafından, ilgili mevzuat çerçevesinde toplanmasına, kullanılmasına, işlenmesine, açıklanmasına ve aktarılmasına açıkça izin veriyorum. Sitenin hizmet sunucularının veya verilerinin saklandığı birimlerin yurt dışında olabileceğini ve bu çerçevede, kişisel bilgilerimin yurt dışına çıkarılması ve yurt dışında saklanması için de açıkça onay veriyorum.

Kişisel verilerinizin işlenmesine onay vermeme hakkınız vardır. Kişisel veri sahibi olarak, gerek izin vermeme gerekse KVKK’nın 11. maddesinde sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizin Veri Sorumlusuna iletmesinden itibaren en geç 30 gün içerisinde ücretsiz olarak, talepleriniz sonuçlandıracaktır. İşlemin ekonomik maliyet gerektirmesi durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücreti alınabilecektir.

KVKK’nın 13/ 1. maddesi uyarınca, Nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaportunuz ile aşağıda yer alan “Veri Sahibi Başvuru Formu”na, taleplerinizi, yazılı olarak veya  av.serhatsahin@gmail.com adresimize e-posta yoluyla iletebilirsiniz.

Yazılı başvurularınızı Kısıklı Mahallesi. Alemdağ Caddesi. No:101 Kat 4, Daire 11, Üsküdar, İSTANBUL, TÜRKİYE adresimize iadeli posta ile ya da bizzat elden ulaştırabilirsiniz.

Veri sahibinin bizzat yapacağı başvurulara karşı, bizzat veri sahibine cevap verilecek olup; veri sahibi dışında hiç bir kimseye bilgi ve belge verilmeyecektir.

Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu