MAKALELER
HUKUK

KAMULAŞTIRMA / İSTİMLAK DAVALARI

Kamulaştırma kavramı ne anlama gelir? Kamulaştırma, idarenin, kamu hizmeti için gerekli olan özel mülkiyete tabi taşınmazları veya taşınmaza bağlı ayni hakları, Kamulaştırma Kanunu ile düzenlenen...

KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA DAVALARI

İdare Neden Fiili Elatma Yolunu Tercih Eder ? İdare kamu hizmeti için gerekli olan özel mülkiyete tabi taşınmazları, Kamulaştırma Kanunu ile düzenlenen usulleri takip ederek,...

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE KENTSEL DÖNÜŞÜM HUKUKU

Türkiye'de 1950'1i yıllardan itibaren, kırsal alanlardan kentlere göç nedeni ile oluşan nüfus yoğunluğuna bağlı olarak; çarpık yapılaşma ve gecekondulaşma ortaya çıkmıştır. Kentsel dönüşüm, uygulanma...

YOL TARİFİ