Uzmanlık Alanları

Gayrimenkul Hukuku - Kentsel Dönüşüm

Kentsel Dönüşüm, Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri, Ortaklığın Giderilmesi (İzale-i Şuyu), Şufa (Önalım), Müdahalenin Meni, Tapu İptal Tescil, Kadastro, 2B, Kira Tespit, Tahliye

Kamulaştırma (İstimlak) Hukuku

Kamulaştırma Bedel Tespit ve Tescil Davaları, Acele Kamulaştırma, Mülkiyet Kamulaştırması, İrtifak Kamulaştırması, Uzlaşma, Kamulaştırma Bedelinin Artırımı

Kamulaştırmasız El Atma

Fiili El Atma, Hukuki El Atma, İmar Uygulamalarından Kaynaklanan İpotek Bedel Artırımı, Düzenleme Ortaklık Payı, Ecrimisil, Müdahalenin Meni

Miras Hukuku

Vasiyetname, Miras Taksim Sözleşmeleri, Ölünceye Kadar Bakma Akdi, İntikal, Tenkis, Muris Muvazaa, Mirasın Reddi, Terekenin Tespiti, Denkleştirme Davaları,

Sözleşmeler Hukuku

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri, Miras Taksim Sözleşmeleri, Kira Sözleşmeleri, Arabululucuk Anlaşmaları

İş Hukuku

Kıdem Tazminatı, İhbar Tazminatı, Fazla Mesai Ücreti, Kötü Niyet Tazminatı, İş Kazası, Meslek Hastalığı, İşe İade, AGİ, Ulusal Bayram v e Genel Tatil Ücreti

Hukuki Videolar

Basında Biz (TRT Haber)

Kat karşılığı inşaat sözleşmesi yapılış şekli

Kat karşılığı inşaat sözleşmesi nedir?

Makaleler

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri

Kat karşılığı inşaat sözleşmesi nedir? Kat karşılı inşaat sözleşmeleri, arsa sahiplerinin,  müteahhit ile anlaşarak arsalarına inşaat yaptırıp, müteahhide para yerine, yapılan inşaatın bir kısmını verme...

Acele Kamulaştırma Süreci

Acele kamulaştırma nedir? Acele kamulaştırma, kamu hizmetinin ivedi olarak yerine getirilmesinin gerektiği hallerde başvurulan olağan üstü bir kamulaştırma yöntemidir. Hangi hallerde acele kamulaştırma yapılabilir? Özel mülkiyete tabi...

Şufa (Önalım) Hakkı

Yasal Önalım ( Şufa) Hakkı Nedir? Paylı mülkiyete tabi taşınmazlarda, paydaşlar paylarını her ne kadar istedikleri kişiye satma hakkına sahip olsalar da payın, paydaşlar dışında...

Bizimle iletişime geçebilirsiniz